Casting Calls

Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng kí trực tuyến cho chương trình The Bachelor Việt Nam mùa đầu tiên! Bạn có thể đăng kí trực tuyến cùng với hình ảnh và video!

Để biết lịch trình các ngày tuyển sinh trực tiếp tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hãy theo dõi website thường xuyên, chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất có thể!